Wdrażanie regionalnego programu zdrowotnego w zakresie "Zdrowa Matka i Dziecko". Badania prenatalne dla kobiet w ciąży.

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w formie badań perinatalnych zgodnych z Programem Zdrowa Matka i Dziecko dla 200 kobiet mieszkających/uczących się/pracujących na terenie woj. śląskiego wraz z podniesieniem kwalifikacji personelu medycznego zajmującego się opieką nad kobietą w ciąży od VII 2018 do XII.2020.

Planowane efekty:

 • Liczba kobiet objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – 200 osób
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 40 osób
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 30 osób (24 kobiety, 6 mężczyzn)

 

Wartość projektu: 474 094,38 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 402 980,22 PLN
Miejsce realizacji projektu: Zabrze, ul. Wolności 182

 


W ramach Programu zapewnimy każdej przyszłej mamie kompleksową, bezpłatną opiekę w zakresie diagnostyki prenatalnej.

Świadczenia programowe obejmują:

Badania prenatalne w pierwszym trymestrze ciąży:

 • Badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznegi oraz Fetal Medicine Foundation
 • Test podwójny (z surowicy krwi): ocena stężenia białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta-hCG
 • Badania należy wykonać pomiędzy 11 a 13 tygodniem i 6 dniem ciąży

 

Badania prenatalne w drugim trymestrze ciąży:

 • Test potrójny (z surowicy krwi): całkowite stężenie beta-hCG, wolnego estriolu, alfafetoproteiny
 • Badanie należy wykonać pomiędzy 15 a 18 tygodniem ciąży
 • Badanie ultrasonograficzne płodu zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznegi oraz Fetal Medicine Foundation
 • Badanie należy wykonać pomiędzy 18 a 24 tygodniem ciąży

 

 

Rekrutacja:

Z nieodpłatnych badań oraz spotkań można skorzystać dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie zainteresowane Panie! Wystarczy pobrać dostępne poniżej materiały i dostarczyć je do naszego biura osobiście, pocztowo lub drogą mailową.

Pamiętaj – ilość miejsc jest ograniczona

Zapytania ofertowe

Oferta – Aparat USG


Badania biochemiczne w I i II trymestrze ciąży.


Badania biochemiczne w I i II trymestrze ciąży

.


.

Nie rozstrzygnięte

.


 

Organizacja szkół świadomego rodzicielstwa wraz z działaniami edukacyjnymi dla personelu medycznego

Cel główny projektu:

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez ułatwienie dostępu do szkół świadomego rodzicielstwa zgodnie z Programem Zdrowa Matka i Dziecko dla 459 osób mieszkających/uczących się/pracujących na terenie woj. śląskiego wraz z podniesieniem kwalifikacji personelu medycznego od VII.2018 do XII.2020.

 

Moduł I Organizacja szkół świadomego rodzicielstwa

Planowane efekty:

 •  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 92 osoby
 • Liczba kobiet objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – 230 osób
 • Liczba osób objętych wsparciem w ramach Szkoły świadomego rodzicielstwa – 459 osób
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu - 16

 

Moduł przekrojowy - Działania edukacyjne dla personelu medycznego

Planowane efekty:

 • Liczba przeprowadzonych dni szkolenia dla personelu medycznego, w tym POZ - 8
 • Liczba osób przeszkolonych w ramach działań edukacyjnych dla personelu medycznego - 20
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu - 20

 

Przygotowanie pomieszczeń dla szkoły świadomego rodzicielstwa

Planowane efekty:

 • Liczba sal objęta wsparciem - 1

 

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 92 osoby
 • Liczba kobiet objętych usługami w ramach realizacji projektu, w tym również z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem – 469 osoby
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 36 szt.

 

Wartość projektu: 215 502,98 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 183 177,53 PLN

Miejsce realizacji projektu: Zabrze, ul. Wolności 182


 

Rekrutacja

Z nieodpłatnych badań oraz spotkań można skorzystać dzięki dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie zainteresowane Panie! Wystarczy pobrać dostępne poniżej materiały i dostarczyć je do naszego biura osobiście, pocztowo lub drogą mailową.

Pamiętaj – ilość miejsc jest ograniczona

Gdzie można wykonać badania ?

NZOZ PL "Sanus" Sp. z o.o. 
ul. Wolności 182
41-800 Zabrze

tel. 32 370 27 07
tel. kom. 576 760 055

Znajdziesz nas również na Facebooku